ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

SNV065 โซลินอยด์วาล์ว ปิดเปิดน้ำ ปิดเปิด DC 12V 1/4″ Inlet Feed Water Quick Connect Solenoid Valve for RO Reverse Osmosis (ขนาด2หุน)

TIM030 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตัวตั้งเวลา220V AC Programmable Double Time Delay Relay Repeat Cycle Relay Timer DH48S-S

TIM013 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตัวตั้งเวลา มีแบตเตอรี่ lithium และรีเลย์ ในตัว 8 On/8 Off Programmable Electronic Timer 16A 220V

MNN009 แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กนีโอไดเมีย 10x3mm N50 แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมมีแรงดึงดูดสูง Magnet Neodymium (ชุดละ10ชิ้น)

SMT004 บอร์ด ควบคุมสเต็บมอเตอร์ บอร์ดขับสเต็บมอเตอร์ Stepper motor driver A3967 EasyDriver Shield Stepper Stepping Motor Driver Board V44