ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

TPC026 เครื่องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเซนเซอร์ DC12V Digital LED Temperature Controller 10A Thermostat Control Switch Probe

PSA003 แหล่งจ่ายไฟปรับค่าได้ แหล่งจ่ายไฟโปรแกรมได้ RD DP4016 Constant Voltage Step-down Programmable Power Supply buck converter Digital voltage meter 0-38Vdc 8A

PXM015 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์ตรวจับวัตถุโลหะ อินดักทีฟพรอกซิมิตี้เซนเซอร์ M18 AC NO+NC 4 wires ระยะตรวจจับ 8mm Inductive Proximity Switch 90-250VAC LJ18A3-8-Z/EDZ

WCN016 (10ชิ้น)เทอมินอลต่อสายไฟ ขั้วต่อสายไฟ ขั้วต่อสายคอนโทรล ลูกเต๋าเชื่อมต่อสายไฟ PCT-213 3 Pin Universal compact wire wiring connector conductor terminal block with lever

DLM034 ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ UNI-T UT120A Pocket Size Type Digital Multimeters 4000 Count Display Auto Range Continuity Buzzer DC Voltage Meters Testers