ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

VTP012 เครื่องป้องกันไฟตก ไฟเกิน อุปกรณ์ป้องกันไฟตก 12V DC Under and Over Voltage Protective Relay

PBS050 สวิทซ์กดติดปล่อยดับ 16มม พร้อมไฟ LED สีแดง 12V (สามารถเปลี่ยนแรงดันได้โดยเปลี่ยนค่าตัวต้านทาน) Model 16149 stainless Steel Round Momentary Push

HDR002 สว่านมือขนาดเล็ก พร้อมดอกสว่านชุบไททาเนียม 0.3-3.2mm 50 ดอก Mini Aluminum Hand Drill With Keyless Chuck +50 titanium Twist Drills Rotary Tools Wood Drilling

DCT006 เครื่องนับจำนวน ดิจิตอลเค้าท์เตอร์ JDM11-6H แรงดัน 24Vdc contact input accumulating counter relay อินพุทแบบ Contact

DCT005 เครื่องนับจำนวน ดิจิตอลเค้าเตอร์ JDM11-6H แรงดัน 12V contact input accumulating counter relay อินพุทแบบ Contact