ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

DCC016 : ดีซี คอนเวอร์เตอร์ ตัวแปลงไฟ DC เป็น DC Booster Converter Input 10-60V to 12-80V Output Voltage (Output สูงสุด 600w)

DLM020 : แคมป์มิเตอร์ UNI-T UT204A เครื่องมือวัดไฟฟ้า AC/DC Digital Clamp Meter

DCM011 : ดิมเมอร์ ควบคุมความเร็วมอเตอร์ดีซี DC Motor Speed Control with Extension Cord 10-50V 40A 2000W

CLF050 พัดลมระบายความร้อน พัดลมระบายอากาศ พัดลม SUNON MA2062-HVL.GN 220V 2.5″

CLF049 พัดลมระบายความร้อน พัดลมระบายอากาศ พัดลม SUNON MA1072-HVL.GN 115V 2.7″