ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

LMT022 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke50mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V Linear Actuator 2inch Stroke 225 Pound Max Lift 12/24 Volt DC Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT021 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke100mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V 4 inch stroke, 1000N/225lbs load electric linear actuator Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT020 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke200mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V 8 inch stroke DC linear actuator, 1000N/100KG/225LBS Make to order Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT019 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke200mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V 1500N 150KG Electric 12vdc linear tubular actuator motor Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT018 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke150mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V Linear Actuator Electric 6inch 12V DC anical Actuators150mm Make to order (2-3 สัปดาห์)