ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

WFS030 สวิทซ์ตรวจจับการไหล โฟลสวิทซ์ HT-120 G 1/2 “-1/2” water pump flow switch 1A booster pumps flow switch

ETL008 โซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า JF-0530B DC12V 10mm 5N Push Type Open Frame Actuator Solenoid Electromagnet

DCO007 เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดคาร์บอนมอนน็อกไซด์ Mini Carbon Monoxide Detector CO meter Gas Meter with Sound and Light Alarm gas leak detector gas analyzer CO monitor

SMA006 เครื่องตรวจสภาพผิว เครื่องวัดความชื้นผิวหน้า เครื่องวิเคราะห์สภาพผิว Digital Moisture Monitor Detector For Skin With LCD Facial Analyzer Tester Moisture Analyzer Skin Detector

PSL010 สวิทซ์กดเปิดกดปิด มีไฟ LED วงแหวนสีฟ้า 36V 16mm Flat round latching switch ring lamp waterproof IP67 Model 1635Z