ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

SSL012 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง เปิดปิดอัตโนมัติในที่มืด 12V 10A Switch Sensor Intelligent Light Lamps

TDL018 เครื่องหน่วงเวลาพร้อมซ็อคเก็ต เครื่องตั้งเวลาอนาลอก H3Y-2 timer time relay with socket 24V 0-10 Second

DCT002 เครื่องนับจำนวน ตัวนับจำนวน อุปกรณ์นับจำนวน 220V AC Digit Display Anti-jamming Electronic Counter JDM11-6H

TIM034 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ ตั้งเวลา วินาที นาที ชั่วโมง Sestos Digital Quartic Timer Relay Switch 100-240V

BSC001 บอร์ดควบคุม บอร์ดควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมผ่านคอมพิวเตอร์ Serial Control Boards รุ่น SC-840