ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

PTE018 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ เซนเซอร์ โฟโต้เเซนเซอร์ Diffuse photoelectric sensor E3JK-DS30M1 แรงดัน 90-250Vac

TPC021 เทมเพอเรเจอร์คอนโทรล ควบคุณอุณหภูมิ

PSS001 สวิตช์แรงดัน Pressure Switch 16 kgf 220V AC 10A

DMT039 เครื่องมือวัดระยะ เลเซอร์วัดระยะดิจิตอล 80m/262ft

TIM026 เครื่องตั้งเวลา หน่วงเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ ตั้งเวลา12VDC มัลติฟังก์ชั่ล็อคในตัวรีเลย์ PLC 18 ฟังก์ชั่น Cycle Timer Module 12VDC Multifunction Self-lock R