ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

SFW013: ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ปิดเปิด ระบบเซนเซอร์ Automatic ก๊อกน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม อัตโนมัติ Torneira XDL-1516

POW002 : มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้าดิจิตอล เครื่องวัดหน่วยประหยัดพลังงาน LPT200 LED Lamp parameters tester is used 3.2 inches TFT LCD

POW001 มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า เชื่อมต่อผ่าน RS485 ได้ Single Phase Power Meter EU9-RC18B A

AMP015 แอมป์มิเตอร์ มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า 3 เฟส 220VAC 3phase RH-3AA33 digital ampere meter Display 0-9999A

CRT006 วัดกระแสไฟฟ้า DC Current Transducer 100A Output 4-20mA Input12V