ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

SAF002 เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดควันเชื่อม 100W Smoke Absorber For Solder Station , Welding Fume Extractors , Smoke Filters , Smoke Elimination(สั่งผลิต 2 สัปดาห์)

SAF001 เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดควันเชื่อม เครื่องกรองควันตะกั่ว 80w single tube solder fume extractors , portable smoke absorber , welding fume extractor(สั่งผลิต 2 สัปดาห์)

ตลับเมตรดิจิตอล เครื่องวัดระยะดิจิตอล เครื่องวัดระยะเลเซอร์ Laser distance meter 60M Laser rangefinder Electronic ruler area/volume/Pythagorean tool

BBS003 (10ชิ้น) บอลแบริ่ง แบริ่งขนาดเล็ก 6200ZZ 2 Metal Shields Deep Groove Ball Bearing 10mm x 30mm x 9mm

BBH008 แบริ่งซัพพอร์ท ตุ๊กตาแบริ่ง บล็อกแบริ่ง 12mm Bore Diameter KFL001 Pillow Block Bearing Flange Rhombic Bearings คุณภาพพอใช้ทั่วไป