บลูทูธควบคุมอุปกรณ์ Archive

BTC001 บลูทูธควบคุมอุปกรณ์ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือ USB/Wireless 5V Relay Module Bluetooth Remote Control 8 Channel