ฮีตเตอร์ทำความร้อน Archive

IHT007 ฮีตเตอร์ทำความความร้อน ฮีตเตอร์ทำน้ำอุ่น มีท่อสำหรับน้ำไหลผ่าน Stainless Steel Heating Tube Element 220V 3KW Electric Water Heater Pipe

IHT006 ฮีตเตอร์ทำความร้อน ฮีตเตอร์ต้มน้ำ สแตนเลส Stainless Steel Tube Heating Element 220V 2KW M16 Mounting Thread Electric Water Heater

IHT005 ฮีตเตอร์ทำความร้อน ฮีตเตอร์ต้มน้ำ Stainless Steel Copper Head Heating Tube 220V 1KW Electric Heater Pipe Water Boiler

IHT004 ฮีตเตอร์ทำความร้อน สแตนเลส Bending of Stainless Steel Heating Tube Element 220V 1KW Electric Water Heater Pipe

IHT003 ฮีตเตอร์ทำความร้อนสแตนเลส U Shaped Iron Head Stainless Steel Tube Heating Element 220V 1KW M16 Mounting Thread Electric