โซลินอยด์วาล์ว Archive

SNV080 โซลินอยด์วาล์ว เปิดปิดลม DC 12V 2.5W 2 Position 2 Way Solenoid Valve F Electric Pneumatic Power Control 2V025-08

ETL007 โซลินอยด์แม่เหล็กไฟฟ้า stroke 10mm Pull Type Linear Solenoid Electromagnet JF-0826B DC 12V 350mA Force 20N

SNV029 โซลินอยด์ล็อค HCNE1 -0730 12VDC Open Frame Solenoid Electromagne

SNV027 โซลินอยด์ล็อค โซลินอยด์ลิ้นชัก HCNE1-0730 DC Open Frame Solenoid Electromagnet 24V

SNV070 โซลินอยด์ปิดเปิดวาวล์น้ำด้วยไฟฟ้า Electric Solenoid Valve Magnetic 220V Water Air Inlet Flow New Switch 1/2″