โซล่าเซลล์ Archive

PIT021 อินเวอร์เตอร์ปั้มน้ำ 1.5HP 220V 1Phase 11A (รุ่นที่กินกระแสไม่เกิน11 แอมป์)