โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ Archive

PTE022 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ เซนเซอร์ โฟโต้เเซนเซอร์ Diffuse photoelectric sensor E3JK-DS30M1 แรงดัน 24Vdc (แถม Bracket)

PTE006 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ เซนเซอร์Omron sensor 90-250AC E3JK-DS30M2

PTE019 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ เซนเซอร์ โฟโต้เเซนเซอร์ Diffuse photoelectric sensor E3JK-DS30M1 แรงดัน 24Vdc (แถม Bracket)

PTE018 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ เซนเซอร์ โฟโต้เเซนเซอร์ Diffuse photoelectric sensor E3JK-DS30M1 แรงดัน 90-250Vac

PTE010 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง TCRT5000L TCRT5000 Reflective Optical Sensor Infrared IR 950mm 5V 3A 12mm