โมชั่นเซ็นเซอร์ Archive

ASS010 โมชั่นเซนเซอร์สวิทซ์ เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว อินฟาเรทเซนเซอร์สวิทซ์ PIR Senser Infrared IR Switch Body Motion Sensor

ASS008 โมชั่นเซ็นเซอร์ เปิดปิดอัตโนมัติในที่มืด และมีการเคลื่อนไหว Motion Sensor Intelligent Light Lamps