โซลิดสเตตรีเลย์ Archive

SRE018 โซลิตสเตทรีเลย์ Solid State Relay Hoymk AMR-10DD DC-DC 10A Actually 3-32V DC to 5-220VDC