อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า Archive

PTL017 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 3P 20KA-40KA Uc-420VAC VAC House Surge Protector Protective Low-voltage Arrester Device

PTL007 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระซาก อุปกรณ์ป้องกันไฟกระซากทางสายไฟ AC LINE SURGE PROTECTOR 25KA at 8/20 µSec 1เฟส 220 Volt

PTL006 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก LEEYEE 10-20KA LY1-D20 Din Rail Surge Protection Lightning Arrester

PTL005 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก 3เฟส 800V DC 40KA PV Surge Protection Device Lightning Arrester