เซนเซอร์ Archive

PXM017 พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ พรอกเซนเซอร์ Fotek Proximity Sensor Switches PL-05N ระยะตรวจจับ 5mm NPN out DC10-30V NO

WFS030 สวิทซ์ตรวจจับการไหล โฟลสวิทซ์ HT-120 G 1/2 “-1/2” water pump flow switch 1A booster pumps flow switch

WFS026 เซนเซอร์อัลตร้าโซนิควัดอัตราการไหล TS2 Medium Size

WLS004 เซนเซอร์ระดับน้ำ เซนเซอร์เช็คระดับน้ำ ลูกลอยไฟฟ้า 45mm 10W Stainless Steel Vertical Liquid Water Level Sensor

WLS003 เซนเซอร์ระดับน้ำ เซนเซอร์เช็คระดับน้ำ ลูกลอยไฟฟ้า 55mm Liquid Water Level Sensor Right Angle Float Switch