โซลิดสเตตรีเลย์ Archive

SRE009 : ฮีทซิงค์ อลูมิเนียมระบายความร้อน สำหรับ Aluminum Heat Sink for Solid State Relay SSR Small Type

SRE011 : โซลิดสเตตรีเลย์ 25A solid state relay SSR-25DD 25A actually 3-32V DC TO 5-220V DC

SRE010 : โซลิดสเตตรีเลย์ 25A solid state relay SSR-25DD 25A actually 3-32V DC TO 5-60V DC

SRE005 : โซลิดสเตตรีเลย์ 40A solid state relay SSR-40AA 40A actually 80-250V AC TO 24-380V AC

SRE007 โซลิดสเตตรีเลย์ 40A solid state relay SSR-40DA 40A actually 3-32V DC TO 24-380V AC