เครื่องมือวัด
เครื่องมือวัด (Measuring Tool) คือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้สอบในทางช่างนั้น ๆ สำหรับเครื่องมือวัดที่ใช้ในทางช่างไม้และงานช่างก่อสร้าง ที่ตัวเครื่องมือวัดมีหน่วยมาตรฐานการวัดมีหน่วยเป็นนิ้ว ฟุตและหน่วยเมตริกกำกับไว้ในเครื่องมือวัดชนิดเดียวกันเพื่อสะดวกในการใช้ งาน ดังนั้น ช่างไม้หรือช่างก่อสร้างควรเรียนรู้เรื่องหน่วยมาตรฐานการวัดและเครื่องมือ วัดที่สำคัญ ดังนี้
• ไม้เมตร (Zigzag Rule)
• ตลับเมตร (Tape Rule)
• ฉาก (Squares)

หน่วยการวัด
ก่อน การใช้เครื่องมือวัด ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่าสามารถอ่านค่าหน่วยต่าง ๆ ที่กำหนดไว้บนเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง สำหรับหน่วยการวัดที่ระบุไว้ในเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานช่างไม้ก่อสร้าง มีหน่วยการวัดแบ่งได้ 2 ระบบ ดังนี้
• ระบบเมตริก (Metric System of Measurement)
• ระบบอังกฤษ (English System of Measurement)

ระบบเมตริก มีหน่วยการวัด ดังนี้
มิลลิเมตร ใช้อักษรย่อ มม. ตัวอย่างเช่น 2 มม. อ่านว่า ความยาวสองมิลลิเมตร
เซนติเมตร ใช้อักษรย่อ ซม. ตัวอย่างเช่น 10 ซม. อ่านว่า ความยาวสิบเซนติเมตร
เมตร ใช้อักษรย่อ ม. ตัวอย่างเช่น10 เมตร อ่านว่าความยาวสิบเมตร
หน่วยของการวัดในระยะความยาว 1 เซนติเมตร (10 มม.)

ระบบอังกฤษ มีหน่วยการวัด ดังนี้
1. นิ้ว ใช้เครื่องหมาย ( ‘’ ) ตัวอย่างเช่น 1 ” อ่านว่า ความยาวหนึ่งนิ้ว
2. ฟุต ใช้เครื่องหมาย (‘ ) ตัวอย่างเช่น 4 ‘ อ่านว่า ความยาวสี่ฟุต

 

จำหน่ายตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล เครื่องมือวัดระยะ วัดระดับน้ำ พร้อมเลเซอร์ วัดระยะได้สะดวก ง่ายดาย เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน ไซต์งานก่อสร้าง ราคาถูก แม่นยำ เที่ยงตรง มาตรฐาน ISO พร้อมบริการหลังการขาย บริการส่งฟรีทั่วประเทศ

รับประกันสินค้า 6 เดือน-1 ปี

สั่งซื้อ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย

user green ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล Hotline 1 : โทร.  080-141-6889  (คุณอัด)
user green female ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล Hotline 2 : โทร.  080-816-9660  (คุณแหม๋ม)

เปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น. (หยุดวันนัตขัตฤกษ์)

Incoming search terms:

  • วิธีอ่านตลับเมตร
  • การ อ่าน ค่า ตลับ เมตร
  • ประโยชน์ของตลับเมตร
  • การอ่านตลับเมตร
  • การอ่านค่าตลับเมตร