ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

FKS010 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา TFT 3.0inch ZK-U160C Fingerprint Time Attendance Clock Recorder Employee (เมนูภาษาไทย)

FKS009 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สแกนนิ้วมือลงเวลา TFT 2.8inch ZK-K20 Internet SSR Fingerprint Time Clock (เมนูภาษาไทย)

FKS001 สแกนลายนิ้วมือ แบบ USB พร้อมชุดพัฒนา SKD: URU4000B USB Digital Finger Print Fingerprint Reader ยี่ห้อ Digital Personal

TPC029 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ตัวควบคุมอุณหภูมิ มีพอร์ทเชื่อมต่อ RS485 แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์ได้ Temperature controller 250V 10A digital Cold storage temperature controller

PTE025 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ โฟโต้เซนเซอร์ photoelectric switch sensor 90-250VAC E3JK-DS30M2 OEM