ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

DMM014 เครื่องวัดความชื้น มิเตอร์วัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้ ขี้เลื่อย ผงจากไม่ไผ่ ถ่านไม้ Wood Moisture Meter for wood TK100W

DMM007 เครื่องวัดความชื้น มิเตอร์วัดความชื้น เครื่องวัดความชื้นของธัญพืช ถั่วเหลือง เมล็ดข้าว Grain Moisture Meter for Barley Corn Rice Wheat TK100G

DLM035 ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ UNI-T UT33D Digital Multimeter LCD Palm-Size UT-33D Handheld Digital Multimeter UNIT

LMS010 ลิเนียร์ไกด์บล็อก MGN15H linear bearing sliding block ใช้สำหรับ MGN15 linear guide block

LMS009 ลิเนียร์ไกด์บล็อก MGN12H linear bearing sliding block ใช้สำหรับ MGN12 linear guide block