ก็อกน้ำดิจิตอล Archive

SFW006 ก๊อกน้ำปิดเปิดอัตโนมัติ ระบบเซนเซอร์ (ใช้แบตเตอรี่)

SFW013: ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ปิดเปิด ระบบเซนเซอร์ Automatic ก๊อกน้ำทองเหลืองชุบโครเมียม อัตโนมัติ Torneira XDL-1516

SFW002 ปิดเปิด ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ระบบเซนเซอร์ Flyway Automatic Auto Sensor Faucet FW-1111

SFW008 ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ปิดเปิด น้ำอัตโนมัติ ระบบเซนเซอร์ ใช้ไฟ 220V Luxury Automatic Faucet for Operation Room

SFW005 อุปกรณ์วัดอุณภูมิน้ำ ก๊อกน้ำ ฝักบัวอาบน้ำ ดิจิตอลพร้อมเสียงเตือน Waterproof Digital Shower Water Thermometer with Alarm