ขยายสัญญาณมือถือ Archive

AFT005 เครื่องขยายสัญญาณมือถือ 3G W-CDMA Repeater 1920-2180MHZ แบบมี Display แสดงระดับสัญญาณ สำหรับ GSM/Dtac/True

AFT010 สายสัญญาณ สายนำสัญญาณ75โอห์ม ยาว4เมตร 75Ohm Cable for connecting indoor Antenna 4 Meters

AFT011 สายสัญญาณ สายนำสัญญาณ75โอห์ม ยาว12เมตร 75Ohm Cable for connecting outdoor Yagi Antenna 12 Meters

AFT004 เสาอากาศ ภายนอกสำหรับการรับส่งสัญญาณ 3G 18dbi Outdoor Signal Antenna 3G Yagi antenna 1920-2170MHZ

AFT006 ชุดขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3G W-CDMA Repeater 1920-2180MHz แบบมี Display แสดงระดับสัญญาณ สำหรับ GSM/TRUE/DTAC