ปั้มหอยโข่ง Archive

CFP003 ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งแบบหน้าแปลน ขนาดท่อส่ง 3 นิ้ว Head 15M Centrifugal Pump

CFP002 ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งใบพัดเดี่ยว(น้ำมาก) ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว Head 22M Centrifugal Pump

CFP001 ปั้มหอยโข่ง ปั้มน้ำหอยโข่ง เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว Head 32M Centrifugal Pump