มอเตอร์วาล์ว Archive

EBV027 มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าทองเหลือง วาล์วปิดเปิดน้ำไฟฟ้า 1/2นิ้ว 4หุน CWX-15N DN15 1/2 bsp 2 way drain electric brass ball valve DC24V CR02 3wires

EBV026 มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าทองเหลือง วาล์วปิดเปิดน้ำไฟฟ้า 1/2นิ้ว 4หุน CWX-15N DN15 1/2 bsp 2 way drain electric brass ball valve DC24V CR01 2wires

EBV023 มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าสแตนเลส วาล์วปิดเปิดน้ำไฟฟ้า 3/4นิ้ว 6หุน DN20 motorized Electric ball valve , Actuator control valve AC220V CR02

EBV022 มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าสแตนเลส วาล์วปิดเปิดน้ำไฟฟ้า 1/2นิ้ว 4หุน DN15 BSP 2 way brass MINI motorized ball valve , Actuator control valve DC24V CR05 5 wires

EBV021 มอเตอร์วาล์วไฟฟ้าสแตนเลส วาล์วปิดเปิดน้ำไฟฟ้า 3/4นิ้ว 6หุน DN15 BSP 2 way brass MINI motorized ball valve , Actuator control valve DC12V CR05 5 wires