มิเตอร์วัดเฟสไฟฟ้า 3 เฟส Archive

POW001 มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า เชื่อมต่อผ่าน RS485 ได้ Single Phase Power Meter EU9-RC18B A

PRM003 มิเตอร์วัดเฟสไฟฟ้า 3เฟส เครื่องวัดเฟสไฟฟ้า แสดงผลด้วยไฟLED Mastech MS5900 3 Motor Phase Rotation Indicator Meter