วาล์วไฟฟ้า Archive

EBV011 วาล์วไฟฟ้า เปิดปิดวาล์วไฟฟ้า ขนาด4หุน 1/2″

EBV009 วาล์วไฟฟ้า เปิดปิดวาล์วไฟฟ้า ขนาด1.5″ DN40 G1.5″ Electric Valve AC220V 2Way (สินค้า Pre-Order 2สัปดาห์)

EBV008 วาล์วไฟฟ้า เปิดปิดวาล์วไฟฟ้า พร้อมตั้งเวลาปิดเปิด ขนาด1″ DN25 Electric Valve AC110V-230V 2Way (สินค้า Pre-Order 2สัปดาห์)

EBV007 วาล์วไฟฟ้า เปิดปิดวาล์วไฟฟ้า พร้อมตั้งเวลาปิดเปิด ขนาด1″ DN25 Electric Valve AC/DC9-24V 2Way (สินค้า Pre-Order 2สัปดาห์)

EBV006 วาล์วไฟฟ้า เปิดปิดวาล์วไฟฟ้า พร้อมตั้งเวลาปิดเปิด ขนาด1/2″ DN15 Electric Valve AC220V 2Way (สินค้า Pre-Order 2สัปดาห์)