สวิทช์แรงดัน Archive

PSS028 สวิทซ์แรงดันดิจิตอล สวิทซ์แรงดันลม AC220V 0-4Mpa Air Compressor Pressure Switch Digital Pressure Gauge Relay output

PSS027 สวิทซ์แรงดันดิจิตอล สวิทซ์แรงดันลม AC220V 0-2.5Mpa Air Compressor Pressure Switch Digital Pressure Gauge Relay output HC-Y810

PSS008 เซนเซอร์วัดแรงดัน Pressure Switch 0-0.4Mpa สำหรับแก๊สที่ไม่กัดกร่อน น้ำมัน น้ำ ขนาดเกลียวท่อG1/4″

สวิทซ์แรงตันแบบดิจิตอล M20 x 1.5 0.5%F.S AC220V-240V Digital Pressure Switch Air Compressor 0-1Mpa

PSS012 สวิทซ์แรงดันอากาศ สวิทซ์แรงดันลม AC220V 0-1Mpa Air Compressor Pressure Switch Digital Pressure Gauge Relay output