สวิทช์แสง Archive

SSL013 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง สวิทซ์เปิดปิดอัตโนมัติเวลาที่มืด 220V 10A Switch Sensor Intelligent Light Lamps

SSL010 เซนเซอร์แสง สวิตช์แสง ตรวจจับแสง สวิตช์ปิด-เปิด อัตโนมัติตามแสงแดด OmniFlex automatic photo control switch AM-301

SSL014 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง สวิทซ์เปิดปิดอัตโนมัติเวลาที่มืด 12VDC Switch Sensor Intelligent Light Lamps JC-310 12VDC photo

SSL012 เซ็นเซอร์แสง สวิตช์แสง เปิดปิดอัตโนมัติในที่มืด 12V 10A Switch Sensor Intelligent Light Lamps

SSL008 เซน เซอร์แสง สวิตช์แสง ตรวจจับแสง ปรับความเข้มแสง SRD-12VDC-SL-C 10A 12V Photoswitch Photoresistance LDR Photoresistor+Relay Module Light Detect FC-13