สวิทซ์กดติดปล่อยดับ Archive

PBS050 สวิทซ์กดติดปล่อยดับ 16มม พร้อมไฟ LED สีแดง 12V (สามารถเปลี่ยนแรงดันได้โดยเปลี่ยนค่าตัวต้านทาน) Model 16149 stainless Steel Round Momentary Push

PSL010 สวิทซ์กดเปิดกดปิด มีไฟ LED วงแหวนสีฟ้า 36V 16mm Flat round latching switch ring lamp waterproof IP67 Model 1635Z

PSL009 สวิทซ์กดเปิดกดปิด มีไฟโลโก้สีฟ้า Power logo lamp Blue 16mm switch Flat round ring self-locking push button switch 1640Z

PSL008 สวิทซ์กดเปิดกดปิด มีไฟโลโก้สีน้ำเงิน Power logo lamp Blue 16mm switch Flat round ring self-locking push button switch

PBS008 สวิทซ์กดติดปล่อยดับ สวิทช์16มม พร้อมไฟLEDสีฟ้า 12V 16mm Angel Eye Metal illuminated LED Push Button Switch Car Dash 5A/250VAC