อินเตอร์คอมตู้สาขา Archive

PAB004 ตู้สาขาโทรศัพท์ โทรศัพท์อัตโนมัติ อินเตอร์คอมภายในออฟฟิศ VinTelecom SV108 PBX with 1CO Line+8Ext-SOHO PBX / MINI PABX/office phone system

PAB004 ตู้ สาขาโทรศัพท์ โทรศัพท์อัตโนมัติ อินเตอร์คอมภายในออฟฟิศ VinTelecom MS108 PBX with 1CO Line+8Ext-SOHO PBX / MINI PABX/office phone system