เครื่องกำเนิดสัญญาณ Archive

FGN004 เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่ ฟังก์ชั่นเจนเนอเรเตอร์ High Precision Digital DDS Dual-channel Signal Source Generator Arbitrary Waveform Frequency Meter 200MSa/s 6MHz

FGN005 ชุดคิท(ยังไม่ได้บัดกรี)วงจรกำเนิดสัญญาณความถี่ ฟังก์ชั่นเจเนอเรเตอร์ Function Signal Generator DIY Kit Sine/Triangle/Square Output 1Hz-1MHz Signal Generator Adjustable Frequency Amplitude XR2206

FGN006 วงจรกำเนิดสัญญาณความถี่ DDS Function Signal Generator Module Sine / Triangle / Square Wave sine, square, saw, rev saw, triangle