เจนเนอเรเตอร์ Archive

GNT004 มอเตอร์ เจนเนอเรเตอร์ DC 120V 2500รอบต่อนาที 50วัตต์ Permanent Magnet Motor Wind Turbine Generator

GNT002 เจนเนอเรเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ แบบพกพา 80V 10W Water Turbine Generator Micro Hydroelectric DIY LED Power DC 80V

GNT001 เจนเนอเรเตอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ แบบพกพา 12V 10WMicro-hydroGenerator Hydroelectric Generators Home and Garden