เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล Archive

TIM003 ปลั๊กไฟตั้งเวลา ตัวตั้งเวลาดิจิตอล Programmable Digital Timer (Daily/Weekly) ตั้งเวลา 3 ช่องอิสระ

TIM034 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ ตั้งเวลา วินาที นาที ชั่วโมง Sestos Digital Quartic Timer Relay Switch 100-240V

TIM026 เครื่องตั้งเวลา หน่วงเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ ตั้งเวลา12VDC มัลติฟังก์ชั่ล็อคในตัวรีเลย์ PLC 18 ฟังก์ชั่น Cycle Timer Module 12VDC Multifunction Self-lock R

TIM030 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตัวตั้งเวลา220V AC Programmable Double Time Delay Relay Repeat Cycle Relay Timer DH48S-S

TIM013 เครื่องตั้งเวลาดิจิตอล ตัวตั้งเวลา มีแบตเตอรี่ lithium และรีเลย์ ในตัว 8 On/8 Off Programmable Electronic Timer 16A 220V