ลิเนียร์มอเตอร์ Archive

LMT006 ลิเนียร์มอเตอร์ linear actuator สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V 4inch 100mm-motorized for electric medical and furniture parts-1PC Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT015 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke250mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V 1500N/150KG/330LB thrust force DC linear actuator Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT014 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke406mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V Linear Electric Actuator lift motion, tubular motor 25mm/s Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT016 ลิเนียร์มอเตอร์ stroke300mm สั่งได้ทั้ง 12Vหรือ24V electric linear actuator 300mm 900n 90kgs 200lbs Make to order (2-3 สัปดาห์)

LMT017 ลิเนียร์มอเตอร์ 1.6w Ultra Small Mini linear Actuator 15mm Stepper Put Pull Motor Electric Putter Stretch 12mm