แม่เหล็กถาวร Archive

MNN012 (1ชิ้น) แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กนีโอไดเมีย 10x3mm แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมมีแรงดึงดูดสูง Magnet Neodymium

MNN011 (1ชิ้น) แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กนีโอไดเมียม แม่เหล็กแรงดึงดูดสูง N50 Super Strong Block Cuboid Neodymium Magnets 50 x 20 x 5 mm 2 Countersunk Hole 5mm

MNN001 แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กนีโอไดเมีย N50 แม่เหล็ก F40 * 40 * 20mm แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมมีแรงดึงดูดสูง Magnet Neodymium N50

MNN009 แม่เหล็กถาวร แม่เหล็กนีโอไดเมีย 10x3mm N50 แม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมมีแรงดึงดูดสูง Magnet Neodymium (ชุดละ10ชิ้น)