เครื่องควบคุมความชื้น Archive

HUC003 เครื่องควบคุมความชื้น เครื่องวัดความชื้น เอาท์พุทรีเลย์ แรงดัน 220V Digital Air Humidity Controller SVWL-8040 Range 1%-99% Hygrometer Humidity Meter

TPC003 เครื่องมือวัดความชื้น ควบคุมความชื้น Digital Air Humidity Control Controller sensor Temperature WH8040 220V with Temperature Compensation