เครื่องดูดควันตะกั่ว Archive

SAF002 เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดควันเชื่อม 100W Smoke Absorber For Solder Station , Welding Fume Extractors , Smoke Filters , Smoke Elimination(สั่งผลิต 2 สัปดาห์)

SAF001 เครื่องดูดควันตะกั่วบัดกรี เครื่องดูดควันเชื่อม เครื่องกรองควันตะกั่ว 80w single tube solder fume extractors , portable smoke absorber , welding fume extractor(สั่งผลิต 2 สัปดาห์)