เครื่องนับจำนวน Archive

DCT012 เครื่องนับจำนวนดิจิตอล อุปกรณ์นับจำนวน เค้าเตอร์มิเตอร์ 5 digit Digital Hand Held Tally Counter LCD Electronic screen display

DCT011 อุปกรณ์นับจำนวน เครื่องนับจำนวน เค้าเตอร์มิเตอร์ Tally Clicker Counter 4 Digit Number Clicker Hand held

DCT010 เครื่องนับจำนวนดิจิตอลพร้อมรีเลย์เอาพุท Preset 4 Digital Counter Intelligent 90-260V AC/DC Counter Meter Relay Output รองรับเซนเซอร์ PNP NPN

DCT009 เครื่องนับจำนวนดิจิตอล มีเอ้าพุทรีเลย์ เค้าเตอร์มิเตอร์ Digital Counter Batch Meter 1 Preset Relay Output Count Meter 90-260V AC/DC

DCT006 เครื่องนับจำนวน ดิจิตอลเค้าท์เตอร์ JDM11-6H แรงดัน 24Vdc contact input accumulating counter relay อินพุทแบบ Contact