สว่านขนาดเล็ก Archive

HDR002 สว่านมือขนาดเล็ก พร้อมดอกสว่านชุบไททาเนียม 0.3-3.2mm 50 ดอก Mini Aluminum Hand Drill With Keyless Chuck +50 titanium Twist Drills Rotary Tools Wood Drilling

MDR003 มอเตอร์สว่าน สว่านเจาะ PCB สว่านไฟฟ้าขนาดเล็ก DC 5V DIY Micro Small Electric Aluminum Motor Drilling แถมดอกสว่าน 10 ดอก เจาะ PCB เจาะไม้

MDR002 มอเตอร์สว่าน สว่านขนาดเล็ก สว่านเจาะ PCB Mini DC 6V Electric Motor Drill PCB Hole พร้อมลังถ่าน AA Battery แถมดอกสว่าน 10ดอก (1mm) Twist Drill Bits Set

MDR001 สว่านไฟฟ้าขนาดเล็ก สว่านเจาะ PCB เจาะไม้ Electric Motor Smaill PCB Drill Compact Set แถมดอกสว่าน 10 ดอก 0.8-2.5mm, JTO Chucks 0.3-4mm DC 12V