เครื่องมือวัดขนาด Archive

DMC005 ไมโครมิเตอร์ ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ 0-12.7mm Carbon Fiber Composites Digital Thickness Caliper Micrometer Gauge

DMC003 เครื่องมืองานเครื่องกล ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ วัดขนาดดิจิตอล 0-25mm ความละเอียด0.001mm Digital Outside Micrometer Electronic Micrometer Measuring Tool

DMC004 เครื่องมืองานเครื่องกล ไมโครมิเตอร์ เครื่องมือวัดขนาด เริ่มวัดขนาด50mm ถึง75mm ความละเอียด0.001mm Outside Micrometer Electronic Micrometer Measuring Tool

DMC002 เครื่องมืองานเครื่องกล ดิจิตอลไมโครมิเตอร์ วัดขนาด Digital Outside Micrometer Thickness Caliper 0-25mm