เครื่องวัดกำลังส่ง Digital VHF Archive

SWR001 เครื่องวัดกำลังส่ง Digital VHF UHF Power & SWR Meter for Radio 100~500mhz