เครื่องวัดคลอรีน Archive

CLM002 เครื่องวัดคลอรีน วัดค่าคลอลีนในน้ำ สระน้ำ pH & Cl2 Chlorine Level Tester 1.2 to 1.7 ppm

CLM001 เครื่องวัดคลอลีน วัดค่าคลอรีนในน้ำ สระน้ำ Chlorine Meter Level 1.2 to 1.7 ppm