เครื่องวัดพลังงานแสง Archive

SPM009 เครื่องวัดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า วัดพลังงานแสง) Mini Pocket Solar Power Meter BTU 2000W/m2 TENMARS TM-750