เครื่องวัดระนาบ Archive

DAG006 เครื่องวัดระนาบ ไดอัลเกจ เครื่องตั้งระดับ Digital Dial Indicator 0-12.7mm/0.5

DAG004 เครื่องวัดระนาบ ไดอัลเกจ เครื่องตั้งระดับ Mitutogo Dial gauge Indicator 0-0.8mm*0.01mm

DAG002 เครื่องวัดระนาบ ไดอัลเกจ เครื่องตั้งระดับ SHAHE DIgital Dial gauge Indicator 0-12.7mm/0.5″

DAG003 เครื่องวัดระนาบ ไดอัลเกจ เครื่องตั้งระดับ High Quality Dial Indicator Measuring Tool Indicator 0.01mm