เครื่องหน่วงเวลา Archive

TDL022 เครื่องหน่วงเวลา ดีเลย์ทามเมอร์ เครื่องตั้งเวลา 1-999 วินาที AC 220V Power On Delay Timer Digital Time Relay 8 Pin with PF083A Socket Base

TDL023 เครื่องหน่วงเวลา ตั้งเวลาแบบอนาล็อก พร้อมฐาน AC220V Tiger Delay Timer Relay Power Off 0-3Min ST3PF With Base

TDL018 เครื่องหน่วงเวลาพร้อมซ็อคเก็ต เครื่องตั้งเวลาอนาลอก H3Y-2 timer time relay with socket 24V 0-10 Second

TDL017 เครื่องหน่วงเวลา เครื่องตั้งเวลาพร้อมฐาน H3Y-2 Delay Timer Time Relay 60min 12VDC

TDL016 เครื่องหน่วงเวลา เครื่องตั้งเวลาพร้อมฐาน H3Y-2 Delay Timer Time Relay 30sec 24VDC