เครื่องหน่วงเวลา Archive

TDL018 เครื่องหน่วงเวลาพร้อมซ็อคเก็ต เครื่องตั้งเวลาอนาลอก H3Y-2 timer time relay with socket 24V 0-10 Second

TDL017 เครื่องหน่วงเวลา เครื่องตั้งเวลาพร้อมฐาน H3Y-2 Delay Timer Time Relay 60min 12VDC

TDL016 เครื่องหน่วงเวลา เครื่องตั้งเวลาพร้อมฐาน H3Y-2 Delay Timer Time Relay 30sec 24VDC

TDL015 เครื่องหน่วงเวลา เครื่องตั้งเวลาพร้อมฐาน H3Y-2 Delay Timer Time Relay 10SEC 220VAC

TDL012 : เครื่องหน่วงเวลา ตั้งเวลาแบบอนาล็อก พร้อมฐาน AC220V Power Off Delay Timer Time Relay 0-60S ST3PF With Base