เทอร์โมคัปเปิล Archive

TPC022 เทอร์โมสตัส ควบคุมอุณหภูมิ 85 องศา KSD301 85degree Normal Close NC Temperature Controlled Switch Thermostat 250V 10A

TMK024 สายเครื่องวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล -55°C – 125°C ไม่กันน้ำ ยาว1เมตร Digital Temperature Sensors DTS-01