เวอร์เนียดิจิตอล Archive

VER005 เวอร์เนียร์ดิจิตอล CALIPER VERNIER GAUGE 4 นิ้ว (พร้อมกล่อง)

VER001 เวอเนียร์ดิจิตอล 6 นิ้ว (พร้อมกล่อง)

VER003 เวอเนียร์ดิจิตอล # เวอร์เนียร์ 12 inch 300mm Digital CALIPER VERNIER MICROMETER GAUGE & LCD

VER002 เวอเนียร์ดิจิตอล # 8 inch Digital CALIPER VERNIER MICROMETER GAUGE & LCD