เอ็นโค้ดเดอร์ Archive

ENC005 เอ็นโค้ดเดอร์ Incremental optical rotary encoder 400 pulse 24VDC

ENC004 เอ็นโค้ดเดอร์ Omron rotary encoder E6B2-CWZ3E 5-12VDC 2000P/R

ENC003 เอ็นโค้ดเดอร์ Omron rotary encoder E6B2-CWZ3E 5-12VDC 1000P/R

ENC002 เอ็นโค้ดเดอร์ Omron rotary encoder E6B2-CWZ1X 2000P/R

ENC001 เอ็นโค้ดเดอร์ Omron rotary encoder E6B2-CWZ1X 1000P/R