ขั้วต่อสายไฟ Archive

WCN016 (10ชิ้น)เทอมินอลต่อสายไฟ ขั้วต่อสายไฟ ขั้วต่อสายคอนโทรล ลูกเต๋าเชื่อมต่อสายไฟ PCT-213 3 Pin Universal compact wire wiring connector conductor terminal block with lever

WCN015 ลูกเต๋าเชื่อมต่อสายไฟแบบ4ขา ขั้วต่อสายไฟ wire connectors 4 pin ใช้กับสายไฟขนาด 2.5-4 SQ.MM บรรจุ 20ชิ้น/แพ็ค

WCN014 ลูกเต๋าเชื่อมต่อสายไฟแบบ3ขา ขั้วต่อสายไฟ wire connectors 3 pin ใช้กับสายไฟขนาด 2.5-4 SQ.MM บรรจุ 20ชิ้น/แพ็ค

WCN004 ลูกเต๋าเชื่อมต่อสายไฟ ขั้วต่อสายไฟ wire connectors two to two ใช้กับสายไฟขนาด 1.5-2.5SQ.MM to 0.5-0.75 SQ.MM บรรจุ 10ชิ้น/แพ็ค

WCN003 ลูกเต๋าเชื่อมต่อสายไฟแบบสี่ขา ขั้วต่อสายไฟ wire connectors four pin ใช้กับสายไฟขนาด 1.5-2.5 SQ.MM บรรจุ 20ชิ้น/แพ็ค