คาปาซิเตอร์ Archive

CAP003 (10 ตัว)คาปาซิเตอร์ CBB 394 630V 394J CBB21 0.39uF 390nF P20 Metallized Polypropylene Film Capacitor