ท่อหด Archive

HST002 ท่อหด ท่อหดหุ้มสายไฟสายคุณภาพ 5มม. KUHS 225 สีแดง ความยาว 1เมตร

HST010 ท่อหด ท่อหดหุ้มสายไฟสายคุณภาพ 1.5มม. KUHS 225 สีดำ ความยาว 1เมตร