รีเลย์ไฟฟ้า Archive

REL012 ซ็อกเก็ตรีเลย์ ซ็อกเก็ตสำหรับรีเลย์ Relay Socket PF083A 8 ขา สำหรับ DH48S ST3P AH3-3 MK2P JTX-2C

REL011 : รีเลย์ไฟฟ้า Relay JQX-102F 12VDC หน้าสัมผัส 20A

brl002 บอร์ดรีเลย์ รีเลย์โมดูล รีเลย์บอร์ดควบคุม 5V 8-Channel Relay Module Shield 250V/10A

brl001 บอร์ดรีเลย์ รีเลย์โมดูล รีเลย์บอร์ดควบคุม 5V 4-Channel Relay Module Shield 250V/10A

REL008 : ซ็อกเก็ตรีเลย์ ซ็อกเก็ตสำหรับรีเลย์ Relay Socket PYF14A สำหรับรีเลย์ไฟฟ้าMY4NJ