ฮีตเตอร์ทำความร้อน Archive

IHT009 ฮีตเตอร์แผ่นอลูมิเนียมทำความร้อน PTC Thermostat Aluminum Heating Ceramic Heater Element Max 200W AC/DC 220V Incubator Dehumidification