เครื่องพิมพ์สายไฟ Archive

TPM026 ท่อปอกสายไฟ ท่อ PVC มาร์คสายไฟฟ้า สำหรับเครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ PVC Pipe for tube printer (ใช้กับสายไฟ ขนาดวงนอก 2.1-2.3mm)