แอมป์มิเตอร์ Archive

AMP019 เครื่องมือวัดไฟฟ้า แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอลแอมป์มิเตอร์ AC 80 – 270V 100A 100A AC Digital LED Power Meter Monitor Voltage KWh Watt Voltmeter Ammeter

AMP020 เครื่องมือวัดไฟฟ้า แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอลแอมป์มิเตอร์ DC 4.5-30V 0-50A Dual LED Digital Volt meter Ammeter Voltage AMP Power

AMP026 มิเตอร์วัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า AC200-450V AC0.1-99.9A DIN RAIL Dual led display Digital ac voltmeter ammeter Model D52-204

AMP025 เครื่องมือวัดไฟฟ้า แอมป์มิเตอร์ ดิจิตอลแอมป์มิเตอร์ AC80.0-300V DL69-2048 Voltmeter Ammeter Digital LED Power

AMP024 เครื่องมืองานไฟฟ้า DC 75mV 10A Current Shunt Resistor For Amp Ammeter Panel Meter FL-2