เครื่องมือวัด Archive

TNG009 เครื่องตรวจสอบความหนาการทำสี เครื่องวัดความหนาการพ่นสี บนเหล็กและอลูมิเนียม ความละเอียด 1-10um เลือกย่านได้ (ผลิตจากโปแลนด์)

LUX020 มิเตอร์วัดแสง เครื่องวัดแสง เครื่องวัดความสว่าง MS6612 Digital Luxmeter 200,000 Lux Light Meter Test Spectra Auto Range JK

PHM042 เครื่องวัดกรดด่าง เครื่องวัดคุณภาพน้ำ แสดงค่าตลอดเวลา PH Meter test Aquarium Acidimeter Analyzer water quality

BBM016 เครื่องวัดแบตเตอรี่ วัดค่าความเสื่อมแบต พร้อมเครื่องพิมพ์ Digital Battery Analyzer with Detachable Printer MST-8000+ (Pre-Order 2-3 week)

BBM015 เครื่องวัดแบตเตอรี่ วัดแบตเตอรี่รถยนต์ วัดค่าความเสื่อมแบต พร้อมเครื่องพิมพ์ Car Digital Battery Analyzer MST-8000 with Printer (Pre-Order2-3 week)